ZUZENBIDE ZIBILA

Bizitzan zehar pertsona oro eremu zibilarekin zerikusia duten hamaika gaietan murgilduta ikusten dugu gure burua. Egoera horiek oso anitzak dira, jabetzari, salerosketari, alokairuei, kopuruen erreklamazioari eta abar luzeari buruzko gaiak biltzen dituzte. Egoera hauetarako aholkularitza eta laguntza eskaintzen dizugu.

Etxebizitza

 • Alokairuak.

 • Jabeen erkidegoak.

 • Etxegabetzeak eta hipoteka-exekuzioak.

 • Eraikuntzako berrikuntzak eta akatsak.

 • Higiezinen salerosketa.

Kontsumo zuzenbidea

 • Banku-zerbitzuen kontsumitzaileen defentsa: abusuzko klausulak, zoru-klausulak, hipoteka-PFEZa, hipoteka-gastuak edo epemuga aurreratuko klausula.

 • Kontsumitzaileen defentsa kontratu-materialean: kontratazioaren baldintza orokorrak, abusuzko klausulak atxikitze-kontratuetan edo zigorrak.

 • Aireko edo lurreko garraioko kontsumitzaileen defentsa: bagajea ezeztatzea, atzeratzea, galtzea edo kaltetzea edo ontziratzea ukatzea.

Oinordetza-eskubidea

 • Jaraunspenak.

 • Testamentuak.

 • Aldarrikapen-ekintzak. Zortasunak, ondasun higiezinak pasatzeko eskubidea. Ondasun higiezinen gaineko erreklamazioak. Erabilera eta gozamena.

 • Banaezinak eta jabekidetzaren amaiera.

Kalteen zuzenbidea

 • Arduragabekeria medikoak: Osasun pribatua; medikuntza sendagarria edo estetikoa.

 • Trafiko-istripuen eta abarren erreklamazioak.

 • Aseguruen erreklamazioak: ezbeharrak, istripuak, etab.

 • Salgaien lurreko garraio-sektorearen erreklamazioak.

 • Ohorerako, intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidea urratzea.

Sozietate- eta kooperazio-zuzenbidea

 • Gizarte-ekonomiako erakundeen, kapital-sozietateen eta elkarteen eraketa, bat-egitea eta likidazioak.

 • Aholkularitza barneko eta kanpoko kudeaketan.

 • Hitzarmenak eta kontratuak negoziatzea eta idaztea.

 • Hartzekodunen konkurtsoa eta bigarren aukerako legea.

 • Zenbateko bat erreklamatzea. Monitorioak, kanbioak, arbitraje-batzordeen aurreko erreklamazioak.

 • Kontratuak egitea. Kontratuak ez betetzeagatiko erreklamazioa.

 • Ezkutuko akatsen erreklamazioak.

ZALANTZA JUDIRIKOREN BAT DUZU?

Guri galdetu