ENPRESENTZAKO LAN-, FISKALITATE- ETA KONTU-AHOLKULARITZA

Aholkularitza integrala eskaintzen diegu sorreratik enpresa, kooperatiba eta autonomoei. Horiekin lotutako kudeaketa eta betebehar guztiak egiten ditugu. Kontabilitateko aholkularitza, kudeaketa eta berrikuspena. Aholkularitza laneko eta Gizarte Segurantzako kudeaketa. Eta zerga-betebeharren aholkularitza eta kudeaketa.

Enpresak/kooperatibak/autonomoak eratzea

 • Forma juridikoko aholkularitza.

 • IFK (CIF) eskaera.

 • JEZn (IAE) eta Gizarte Segurantzan alta ematea.

 • Estatutuak.

 • Gizarte Segurantzako CCC eskaera.

Kontuen kudeaketa

 • Enpresen kontabilitateari buruzko aholkularitza, kudeaketa eta berrikuspena.

 • Kontabilitate-plan espezifikoak diseinatzea.

 • Atzeratutako kontabilitateak eguneratzea.

 • Kontabilitate-liburuak legeztatzea.

 • Kontabilitate Liburu Ofizialak egitea eta legeztatzea.

 • Urteko kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutzea.

 • Finantza-egoerak aurkeztea.

 • Enpresaren ustiapen-kontuari buruzko hileko informazioa eta bezeroaren neurrira egindako estatistikak.

Kudeaketa fiskala

 • Aholkularitza eta aldizkako zerga-aitorpenak egitea.

 • BEZaren, sozietateen gaineko zergaren, errentaren, ekonomia-jardueren gaineko zergaren (IAE), oinordetzaren, jaraunspenen, ondarearen eta PFEZaren (IRPF) aitorpenak egitea eta aurkeztea.

 • PFEZ (IRPF) atxikipenak eta ordainketak.

 • Hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpena.

 • Ikuskapen fiskalak.

 • Ordainketak zatikatzea eta geroratzea.

Lan kudeaketa

 • Kontratuak, nominak eta kitapenak egitea.

 • Langileen altak, bajak eta lan-aldaketak izapidetzea. Enpresak Gizarte Segurantzan inskribatzea. Alta autonomoak eta beste araubide berezi batzuk.

 • Likidazioak egitea eta Gizarte Segurantzan aurkeztea.

 • Aldi baterako ezintasuneko parteak kudeatzea Gizarte Segurantzan.

 • Adiskidetze-ekitaldietako ordezkaritza.

 • Laneko Ikuskatzailetzaren aurreko jarduketak.

 • Aholkularitza juridikoa eta lanekoa.

ZALANTZA JUDIRIKOREN BAT DUZU?

Guri galdetu