HELBURUA

Lege ohar honek www.zuzenki.org webgunearen sarbidea eta erabilera arautzen ditu. Webgune honen titularra ZUZENKI ABOKATUAK da, (hemendik aurrera WEBGUNEAREN JABEA).

WEBGUNEAREN JABEAREN webgunetik nabigatzeak ERABILTZAILE izaera ematen dizu, eta legezko abisu honetan argitaratutako baldintza guzti-guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzen dituzu, ohartaraziz baldintza horiek aldatu ahal izango direla WEBGUNEAREN JABEAK aldez aurretik jakinarazi gabe; kasu horretan, aldaketak ahalik eta lasterren argitaratu eta jakinaraziko dira.

Horregatik, komeni da haren edukia arretaz irakurtzea webgune honetatik eskaintzen diren informaziora sartu nahi baduzu edota informazioa eta zerbitzuak erabiltzen badituzu.

Erabiltzaileak, halaber, konpromisoa hartzen du webgunearen erabilera egokia egiteko, legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoko erabilerak eta lege ohar honen arabera, eta WEBGUNEAREN JABEAri edo hirugarrenei erantzungo die, betebeharra ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalteengatik.
Baimendutakoa ez den edozein erabilera berariaz debekatuta dago, eta WEBGUNEAREN JABEAK edozein momentuan sarbidea eta erabilera ukatu edo atzera bota dezake.

IDENTIFIKAZIOA

WEBGUNEAREN JABEAK, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuari eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarzten dizu:

Titularra: ZUZENKI ABOKATUAK, SOZIETATE MIKROCOOPERATIBOA
Izen Komertziala: ZUZENKI ABOKATUAK
IFK: F71367080
Telefono zenbakia: 948 227843
Helbidea: Emilio Arrieta kalea, 1, ezkerreko entreplanta, 31002 PAMPLONA-IRUÑA (Nafarroa)

1) KOMUNIKAZIOAK

Gurekin harremanetan jartzeko, jarraian zehazten ditugun harremanetarako modu desberdinak jartzen ditugu:
Telefonoa: 948 227843
Emaila: zuzenki@zuzenki.org
Posta helbidea: Emilio Arrieta kalea, 1, ezkerreko entreplanta, 31002 PAMPLONA-IRUÑA (Nafarroa)
Erabiltzaileen eta WEBGUNEAREN JABEAREN arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak baliozkotzat joko dira, ondorio guztietarako, goian zehaztutako bitartekoen bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

2) SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak doakoak eta sarbide irekiak dira. Hala ere, WEBGUNEAREN JABEAK bere webgunean eskaintzen diren zerbitzu batzuen erabilera baldintzatu dezake, dagokion inprimakia bete aurretik.

Erabiltzaileak WEBAREN JABEARI komunikatzen dizkion datu guztien benekotasuna eta eguneratzea bermatzen ditu. Erabiltzailea izango da egindako adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule.

Erabiltzaileak espreski onartzen du WEBAREN JABEAREN edukien eta zerbitzuen erabilera egokia egitea eta ez erabiltzea, besteak beste:

• Eduki kriminal, bortitza, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologia edo, oro har, legaren edo orden publikoaren edukiaren aurkakoak zabaltzeko.
• Birus informatikoak sarean sartu edo web orriko, datuetako edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak sor ditzaketen aldaketak, kalteak, eten edo sor ditzaketen egintzak burutzeko; Edukiak, ere, ez dira erabiliko beste erabiltzaile batzuek webgunera eta bere zerbitzuetara sarbidea eragozteko, WEBAREN JABEAK bere zerbitzuak eskaintzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.
• Webgunearen sistema informatikoetako beste erabiltzaile batzuen edo webgune mugatuen posta elektronikoko kontuetara sartzen saiatu eta, hala badagokio, informazioa ateratzeko.
• Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzeko, baita WEBGUNEAREN edo hirugarrenen JABEAREN informazioaren kondidentzialtasuna urratzeko ere.
• Beste edozein erabiltzailearen identitatea ordezkatzeko.
• Jendaurrean erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, edo beste edozein kominikazio motaren edukia erreproduzitzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, dagozkion eskubideen jabearen baimena izan ezean edo legez baimenduta ez badago.
• Publizitate helburuetarako datuak biltzeko eta edozein motatako publizitatea eta salmentarako edo bestelako merkataritza-helburuetarako komunikazioak bidaltzeko, aurretiazko eskaera edo baimenik gabe.

Webguneko eduki guztiek (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak) osatzen dute WEBGUNEAREN JABEA jabe den obra, eta ezin da ulertu horien gaineko ustiapen-eskubideak erabiltzaileari lagatzen zaizkionik, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz harago.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistaratu eta, hala badagokio, kopia pribatu baimenduak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak ez bazaizkie hirugarrenei lagatzen, ez badira sareetara konektatutako zerbitzarietan instalatzen eta ez badira inolako ustiapenen xede.
Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEARENAK dira, eta ezin da ulertu erabilera edo sarbide horrek erabiltzaileari horien gaineko inolako eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukien banaketa, aldaketa, esleipena edo komunikazio publikoa. Ustiapen eskubideen jabeak baimendu ez duen beste edozein egintza ere debekatuta dago.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du inolaz ere suposatzen WEBGUNEAREN JABEAren eta eratzen den webgunearen jabearen arteko harremanik. Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi WEBGUNEAREN JABEAk bere edukiak edo zerbitzuak onartu edo onetsi behar dituenik.
WEBGUNEAREN JABEA ez da erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jartzen dituen materialengatik edo horien arabera egiten dituen ekintzengatik arduratzen.

3) BERME ETA ERANTZUKIZUN SALBUESPENA SARBIDEAN ETA ERABILERAN

Webgune honen edukia orokorra da, eta informatzeko baino ez da, eduki guztietarako sarbidea eta eduki horien zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, eta helburu jakin baterako egokia edo erabilgarria izatea erabat bermatu gabe.

WEBGUNEAREN JABEAK baztertzen du ordenamendu juridikoak ahalbidetzen duen neurrian, eratorritako edozein kalteren eratzukizuna:

• Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien zehastasun, egiazkotasun, osotasun eta/edo gaurkotasun eza, baita webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu, hedatu, biltegiratu, eskuragarri dauden eduki mota guztietako bizio eta akatsak ere.
• Sitema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaieleen datuetan aldaketak eragin ditzaketen edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea.

Webgunearen erabilera okerraren ondorioz legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-abisu hau ez betetzea. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAK ez ditu bere gain hartuko jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia urratzen dituzten hirugarrenen jarduerak.

Era berean, WEBGUNEAREN JABEAK uko egiten dio webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko erantzukizunari. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa webguneak eskaintzen dituen edukiak zabal ditzaketen beste iturri batzuen berri erabiltzaileari ematea baino ez da. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bermatzen estekatutako guneek funtzionatuko dutenik edo horiek irisgarriak izango direnik, eta ez du horren ardura hartzen bere gain; ez du horiek bisitatzea iradokitzen edo gomendatzen; beraz, ez da horietan jasotako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEA ez da arduratuko hirugarrenek hiperestekak ezartzeaz.

4) LEGEZ KANPOKO JARDUERAK EGINEZ GERO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu egitate edo zirkunstantzia batzuek erakusten dutela ez dela zilegi edozein eduki erabiltzea edo/eta edozein jarduera egitea webgunearen bidez eskuragarri dauden edo horietara sartu daitekeen webguneetan, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI. Behar bezala identifikatuz eta ustezko arau-hausteak zehaztuz.

5) ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako administrazio-informazioak ez du lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen legezko publizitatea ordezten, baldin eta administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan era formalean argitaratu behar badira, horiek baitira haien benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duten tresna bakarrak. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko baliorik ez duen gida gisa ulertu behar da.

6) PRIBATUTASUN POLITIKA

Zure aldetik informazioa lortu behar dugunean, berariaz eskatuko dizugu beti borondatez emateko. Webguneko edo beste bide batzuetako datuak biltzeko formularioen bitartez bildutako datuak datu pertsonalen tratamendu batean sartuko dira, eta ZUZENKI ABOKATUAK SOZIETATE MIKROCOOPERATIBOA (aurrerantzean: WEBGUNEAREN JABEA) izango da tratamendu horren arduraduna.

Erakunde horrek konfidentzialtasunez tratatuko ditu datuak, eta eskatutako zerbitzuak eskaintzeko soil-soilik, EB 2016/679 DBEOk, DBLO aplikatzeko abenduaren 5eko Espainiako Legeriak eta Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak ezartzen dituzten legezko eta segurtasuneko berme guztiekin.

ZUZENKI ABOKATUAK es ditu datuak transferitu edo partekatuko hirugarrenekin zure berariazko baimenik gabe.

Era berean, WEBGUNEAREN JABEAK datuak ezabatu edo zuzenduko ditu, baldin eta zehaztugabeak, osatugabeak edo beharrezkoak edo egokiak izateari utzi diotenak badira, Datu Pertsonalen Babesari buruzko 2016/679 EB DBEOn aurreikusitakoaren arabera.

Erabiltzaileak emandako baimena ezeztatu ahal izango du, eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko eta transferitzeko eskubideak baliatu. Horretarako, helbide honetara jo beharko du: ZUZENKI ABOKATUAK, ARRIETA kalea 1, entreplanta ezker, 31002 PAMPLONA-IRUÑA, edo Datuak Babesteko Sailari edo harremanetarako pertsonari zuzenduta, edo helbide elektroniko honetara zuzenki@zuzenki.eus edo Datuak Babesteko Ordezkariaren arretara dpo@gfmservicios.com helbide elektronikoan, behar bezala identifikatuz eta erabili nahi den eskubide zehatza berariaz adieraziz.
ZUZENKI ABOKATUAK hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatzen direnak dira. Horrela, ZUZENKI ABOKATUAK, teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartuta, eta baita pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate eta larritasun arrisku aldakorrak ere, teknika eta antolakuntza neurri egokiak ezarrita ditu dagoen arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko.
Gure webgunea gure erakundekoak ez diren webguneetarako esteken bitartez uztea erabakitzen baduzu, ZUZENKI ABOKATUAK ez da webgune horien pribatutasun-politikaren, ezta horiek erabiltzailearen ordenagailuan gordeta gera daitezkeen cookieen erantzule izango.

Posta elektronikoari dagokionez, gure politika soilik zuk jasotzea eskatu dituzun jakinarazpenak bidaltzea da.
Mezu horiek posta elektronikoz ez jasotzea nahiago baduzu, mezuak ezerezteko eta jasotzeari uko egiteko eskubidea baliatzeko aukera eskainiko dizugu, Informazioaren Gizarterako eta Merkataritza Elektronikorako Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen 22. artikuluaren III. tituluan xedatutakoaren arabera.
Gure Pribatutasun Politikaren inguruko informazio gehiago lortzeko esteka honen bidez sar zaitezke.

7) COOKIE POLITIKA

Zer dira cookieak?

Cookie bat webgune jakin batzuetan sartzen zarenean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da. Cookieek, besteak beste, erabiltzaile baten edo haren ekipamenduaren nabigazio-azturei buruzko informazioa biltzeko eta berreskuratzeko bidea ematen diote webgune bati. Barne hartzen duten informazioaren eta ekipamendua erabiltzen den moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabil daitezke.
Webgune honek erabiltzen dituen cookie motak

Webgune honek cookieak hainbat helburuetarako erabiltzen ditu, besteak beste:

Cookie teknikoak: erabiltzaileak webgune, plataforma edo aplikazio batean nabigatzea ahalbidetzen dute, baita horietan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzea ere; hala nola, trafikoa kontrolatzea eta datuak komunikatzea, saioa identifikatzea, sarrera mugatua duten ataletan sartzea, eskabidea osatzen duten elementuak gogoratzea, eskabide bat erosteko prozesua egitea, ekimen batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, nabigazioan segurtasun elementuak erabiltzea, bideoak edo soinua zabaltzeko edukia gordetzea edo sare sozialen bitartez edukiak partekatzea.

Pertsonalizatzeko Cookieak: erabiltzaileak zerbitzura sartzea ahalbidetzen dute, erabiltzailearen gailuan aurretik definitutako irizpide batzuen araberako ezaugarri orokor batzuekin; hala nola, hizkuntza, zerbitzura sartzeko erabiltzen den nabigatzaile mota, zerbitzura sartzeko erabiltzen duen eskualdeko konfigurazioa, eta abar.
Analisirako Cookieak: Guk edo hirugarrenek tratatzen ditugunak dira, erabiltzaile kopurua zenbatzea ahalbidetzen dute, horrela, erabiltzaileek eskainitako zerbitzutik egiten duten erabileraren neurketa eta azterketa estatistikoa egiteko. Horretarako, gure webgunean nabigazioa aztertzen da, hori hobetzeko xedez.
Informazioa lortzeko eta aztertzeko erabiltzen dugun aplikazioa Google Analytics da.

• Google Analytics: cookieak biltegiratzen ditu webgune honetako trafikoari eta bisita-bolumenari buruzko estatistikak egin ahal izateko. Webgune hau erabiltzean, Googlek zuri buruzko informazioa tratatzeko baimena ematen duzu. Beraz, horrekin erlazionatutako edozein eskubide gauzatzeko, Googlerekin jarri beharko duzu zuzenean harremanetan.

Horretarako erabilitako cookieak (_utma, _utmb, utmc, _utmt eta _utmz) Hirugarrenen cookieak dira.
Cookie horiek erabiltzaileek webgunetik egindako nabigazioari buruzko informazioa jasotzeko erabiltzen dira, bisiten jatorria eta estatistika-mailako antzeko beste datu batzuk ezagutzeko.

Esteka hauen bidez Google Analitiycs-ek erabiltzen dituen cookieen xehetasuna eta honen xedea ikus ditzakezu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/anlyticsjs/cookie-usage eta Google Pribatutasun Zentroa.
Oharra: “Bereak” cookieak webgune honen jabeak soilik erabiltzen ditu eta “Hirugarrenak” cookieak aurreko taulan zehaztutako zerbitzu hornitzaileak erabiltzen ditu.

Cookieak ezabatu edo blokeatu

Zure ordenagailuan instalatutako cookieak blokeatu edo ezabatu ditzakezu ordenagailuan instalatutako arakatzailearen aukerak konfiguratuz.
Zure arakatzailearen eta cookieen inguruko informazio gehiago ikus dezakezu esteka hauetan:
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Internet Explorer: http://Windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Beste arakatzaileak

Kontsulta ezazu instalatuta duzun arakatzailearen dokumentazioa.
Google Analytics arakatzaileentzako desgaitzeko osagarria dago.
Google Analytics-en dauden cookie analitikoak arakatzaile guztietan baztertu nahi badituzu, zure informazioa Google Analytics-era bidali ez dadin, esteka honetatik funtzio hau betetzen duen gehigarri bat deskarga dezakezu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8) APLIKATUKO DEN LEGERIA

Gaur egungo baldintzak Europako legeriaren arabera arautuko dira eta kasu honetan indarrean dagoen Espainiako legediaren mende egongo da, DBEB.
Erabilitako hizkuntzak gaztelania eta euskara izango dira.