Pribatutasun politika

Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa

Arduraduna:
ZUZENKI ABOKATUAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

Helburua:
Aholkularitza juridikoko, laboraleko, fiskaleko, kontabilitateko eta merkataritzako zerbitzuak

Legitimazioa:
▪ Kontratu bat gauzatzea
▪ Arduradunaren interes legitimoa
▪ Legezko betebeharrak betetzea
▪ Interesdunaren baimena.

Hartzaileak:
Honako hauei datuak lagatzea aurreikusi da:
• Tratamenduaren arduradunarekin zuzenean lotutako erakundeak edo pertsonak
• Gaian eskumena duen administrazio publikoa: Ogasuna, Gizarte Segurantza
• Banku-erakundeak
• Notarioak, prokuradoreak
• Notarioen eta prokuradoreen erregistro publikoak
• Justizia-auzitegiak, profesionalak, erakunde ofizialak

Eskubideak:
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, Eskubide horiek erabiltzeko zuzenki@zuzenki.org helbide elektronikora jo behar duzu.

Jatorria:
Jendearen eta interesdunaren beraren iturri irisgarriak edo haren legezko ordezkaria.

Informazio gehigarria:
Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean: https://www.zuzenki.org/

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Identitatea: ZUZENKI ABOKATUAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA
IFK: F71367080
Postal helbidea: Arrieta kalea 1, solairuartea ezkerra-31001 Iruña (Nafarroa)
Telefonoa: 948227843
Posta elektronikoa: zuzenki@zuzenki.org
Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO): CONSULTING & STRATEGY GFM, S.L.U. (GFM Servicios)
Kontaktua: dpo@gfmservicios.com

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zerga- eta kontabilitate-aholkularitza

Ematen diguten informazioa helburu hauetarako tratatzen dugu:
• Zerga-zerbitzuak ematea; zerga-aitorpenak izapidetzea; zuzeneko estimazio sinplifikatua eta objektiboa; “IRPF”ren aitorpenak, “IVA”ren, atxikipenen eta alokairuen aitorpenak; ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga; oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga.
• Bezeroen eta hornitzaileen aitorpenak, errenta- eta ondare-aitorpenak; sozietateen gaineko zerga, enpresen errenta-aitorpena.
• Kontabilitate-kudeaketa integrala, kontabilitate-txosten pertsonalizatuak.
• Liburu ofizialak egitea eta legeztatzea, atzeratutako kontabilitateak, negozioaren emaitzaren jarraipena, kontabilitate-aholkularitza, balantzeak aztertzea eta interpretatzea, negozio-planak egitea.
• Gure zerbitzuekin lotutako komunikazioak bidaltzea
• Ogasunaren aurrean ordezkaritza eta ahalordetzea, laguntza eta defentsa, zerga-arloko errekurtsoak/alegazioak.

Lan-aholkularitza

Ematen diguten informazioa helburu hauetarako tratatzen dugu:
– Nominak egitea (nominen kalkulua, aparteko ordainsariak, atzerapenak – Pdf formatuan eskuragarri jartzea, nominak langileei posta elektronikoz bidaltzeko aukera, hileko gorabehera aldakorrak Excel formatuan modu masiboan iraultzeko aukera, nominen laburpenak egitea eta kostuak egoztea, banku-bidalketak egitea)
– Gizarte Segurantzako kotizazioa (hileko kotizazioa, atzerapenak eta osagarriak, kontu edo ordainketa elektronikoan zordunduta, Siltr @ -k)
– Langileen afiliazioa (altak, bajak, datu-aldaketak, lanaldi partzialeko kontratuetan lan egindako egunen jakinarazpenak)
– Kontratazioa (lan-kontratuak idaztea eta Contrat @ -k erregistratzea)
– Aldi baterako ezintasunaren kudeaketa (kontingentzia arrunt eta profesionalaren ondoriozko baja-, berrespen- eta alta-parteak jakinaraztea)
– Amatasuna, haurdunaldiko arriskua eta aitatasuna (prestazioak jasotzeko enpresa-ziurtagiriak).
– Langileen kargu-uzteak (kitapenak eta telematikoki bidalitako enpresa-ziurtagiriak)
– Jakinarazpenak kudeatzea (SEDESS jakinarazpenak, Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiriak)
– “IRPF” (“IRPF”ren atxikipenen kalkulua, hileko aitorpenak telematikoki aurkezteko aukerarekin – 745 ereduak Nafarroan eta 111 eredua Estatuan eta 190 urteko ereduaren tramitazioa eta bidalketa)
– Laneko aholkularitzaren eta kudeaketaren berezko beste edozein jarduera, erlazionatutako dokumentazioa elektronikoki bidaltzea eta dokumentazioa deskargatzeko Barrero Nominas intranetera sartzea barne.

Merkataritza Aholkularitza

Ematen diguten informazioa helburu hauetarako tratatzen dugu:
• Merkataritzako aholkularitza eta kudeaketa
• Merkataritza-sozietateak, sozietate zibilak, kooperatiboak eta bestelakoak aztertu eta eratzea; enpresak sortzea, eratzea eta legeztatzea.
• Eragiketak eta estatutu-aldaketak, eskriturak izapidetzea barne: administratzaileak aldatzea, egoitza soziala aldatzea, kapital soziala handitzea/murriztea, etab.
• Liburu ofizialak legeztatzea eta urteko kontuak Merkataritza Erregistroan aurkeztea.
• Diru-laguntzak izapidetzea

Aholkularitza juridikoa

Interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, aholkularitza juridikoa emateko, erreklamazioen aurrean defendatzeko, jarritako demandak egiteko eta hirugarrenei erreklamazioak edo demandak jartzeko, kontsulta juridikoak egiteko, gatazkak ebazteko, prozesu judizialak eta judizioz kanpokoak egiteko. Adiskidetze-, bitartekotza- eta arbitraje-prozesuak eta bezeroak eskatzen dituen ordezkaritza juridikoko eskaera guztiak.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak gorde egingo dira bezeroarekiko zerbitzu- eta ordezkaritza-harremana mantentzen den bitartean, gutxienez 15 urtez izan daitezkeen eta etorkizuneko erreklamazioetarako. Legezko betebeharrak eta betebehar fiskalak betetzearekin lotutako helburuetarako, gutxienez 5 urtez mantenduko dira.

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

Zure datuen tratamendurako lege-oinarria adierazten dizugu:
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra:
DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu espezifiko baterako edo batzuetarako tratatzeko: eskatutako zerbitzua emateko beharrezkoak diren enpresei datuak lagatzea, hirugarrenen aplikazioei datuak lagatzea kanpoko zerbitzuetarako, sustapen komertzialak bidaltzea
DBEO: 6.1.b) Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezko tratamendua.
DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren erantzuleari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.
DBEO: 6.1.f) Tratamenduaren erantzuleak edo hirugarren batek bilatzen dituen bidezko interesak asetzeko beharrezko tratamendua, betiere interes horiek interesdunaren oinarrizko interes edo eskubideak gailentzen ez badira.
Zure datuen tratamendurako lege-oinarria adierazten dizugu:
Kontratu bat gauzatzea: zerga-, kontabilitate-, lan- eta merkataritza-zerbitzuak.
Arduradunaren interes legitimoa: deskribatutako eta emandako zerbitzuarekin lotutako helburu guztiak, bezeroarekiko arreta, zerbitzuari buruzko komunikazioak, erreklamazioak eta kexak barne.
Legezko betebeharrak betetzea
Interesdunaren baimena: komunikazio elektronikoak eta arduradunarekin zerikusia duten beste enpresa batzuei datuak lagatzea.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:
• Tratamenduaren arduradunarekin zuzenean lotutako erakundeak edo pertsonak, zerbitzuak emateko beharrezkoak direnak.
• Gai honetan eskumena duen administrazio publikoa, legezko betebeharrak betetzeko.
• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
• Zerga Ogasuna
• Merkataritzako erregistroa
• Notarioak eta prokuradoreak, helburu hauekin: prozesu judizialak, ordezkaritza-ahalordeak, errekurtsoak.
• Gizarte Segurantzako erakundeak, laneko betebeharrak betetzeko, gatazkak konpontzeko eta ordezkaritza izateko.
• Justizia-auzitegiak, errekurtso eta prozesu judizialetarako.
• Profesionalak eta ZUZENKI ABOKATUAK SCDAD MICROKOOPERATIBA elkartearekin lotutako beste abokatu batzuk, bezeroak eskatutako zerbitzuak emateko.
• Erakunde ofizialak, edozein ordezkaritza-eskaera eta -kudeaketa egiteko.

Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea

Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

Zer eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

Edonork du eskubidea ZUZENKI ABOKATUAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVAn beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko.
Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.
Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.
Inguruabar jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuen tratamenduari. Kasu horretan, ZUZENKI ABOKATUAK SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA sozietateak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo egon daitezkeen erreklamazioak erabili edo defendatzeagatik izan ezik.
Zure eskubideak materialki honela erabili ahal izango dituzu: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. Horretarako, zuzenki@zuzenki.org helbidera jo behar duzu.
Helburu jakinen baterako baimena eman baduzu, eskubidea duzu emandako baimena edozein unetan kentzeko, eta horrek ez du eraginik izango erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratuta dituzula sentitzen baduzu, batez ere zure eskubideak egikaritzean gogobetetzen ez bazara, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko eskumena duen Kontrol Agintaritzan, zure webgunearen bidez: www.agpd.es.

Nola lortu ditugu zure datuak?

ZUZENKI ABOKATUAK SCDAD MICROCOOPERATIVAn tratatzen ditugun datu pertsonalak jendearen eta interesdunaren beraren iturrietatik datoz.
Hauek dira tratatzen diren datuen kategoriak:
▪ Identifikazio-datuak: zerbitzuetarako behar diren datu guztiak, ogasuneko pina barne
▪ Ezaugarri pertsonalak
▪ Gizarte-inguruabarrak
▪ Akademikoak/profesionalak
▪ Enpleguaren xehetasunak
▪ Merkataritza-informazioa
▪ Bankuko datuak
▪ Ondasun eta zerbitzuen transakzioak
▪ Beste datu ekonomiko, finantzario eta aseguru batzuk
▪ Datu ekonomikoak eta lanekoak (soldatak)
▪ Transakzio ekonomikoak
▪ Bankuak eta Aurrezki Kutxak
Datu berezien kategoria hauek lantzen dira: eskatutako zerbitzu juridikoa, lanekoa, fiskala eta merkataritzakoa emateko beharrezkoa den edozein datu.

Azken eguneratzea: 2022ko urtarrila