LAN-ZUZENBIDEA

Lan-zuzenbidean adituak gara, prozedura hasi aurretik eman beharreko pausoen eta aukeren aholkularitza ematen dugu. Kaleratzeen, soldata-desberdintasunen, zuzenbideko erreklamazioen, familia-kontziliazioaren, autonomo faltsuen, ezintasunen, gizarte-segurantzari egindako erreklamazioen eta lan-ikuskaritzaren aurreko salaketen erreklamazioak izapidetzen ditugu, besteak beste. Betiere arreta pertsonalizatu eta hurbiltasunez, gatazkak modurik egokienean konpondu ahal izateko.

 • Kaleratze objektiboak, bidegabeak eta diziplinazkoak.

 • Soldata-erreklamazioak.

 • Lan-baldintzen funtsezko aldaketak.

 • Lanerako ezintasunak.

 • Enpresaren eta langileen arteko auziak.

 • Kitapenak kalkulatzea.

 • Mobbing.

 • Erretiro- eta baliaezintasun-pentsioak izapidetzea.

 • Mugikortasun funtzionala eta geografikoa.

 • Opor-egunei buruzko aferak.

 • Enpresen leku-aldaketak.

 • Lan-istripuak.

 • Lan Erregulazioak.

 • Aldi Baterako Lan Erregulazioak (EREak).

 • Oinarrizko eskubideak.

 • Diziplina-zehapenak aurkaratzea.

 • Autonomo faltsuak.

ZALANTZA JUDIRIKOREN BAT DUZU?

Guri galdetu